Kontakt

Všeobecné:

Divadlo Concordia

info@concordia.sk
www.concordia.sk

Mgr. art. Peter Kamenský - principál
0948 634 335

Fakturačné údaje:

Divadielko Concordia (OZ)

Jána Palárika 4, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 42396131
DIČ: 2120697700
bankové spojenie: (Fio banka) SK6783300000002201203591

Ing. Emília Kamenská - ekonómka
0910 932 083

Produkcia:

inscenácie pre deti

Mgr. art. Peter Kamenský
0948 634 335
concordia.produkcia@gmail.com

Produkcia:

inscenácia Jánošík (straty a nálezy)

Veronika Hajdučíková
concordia.produkcia@gmail.com