Vedenie

Peter Kamenský principál divadla
Emília Kamenská ekonómka, projektový a umelecký manažment
Mária Fabriková výtvarníčka, scenáristka

Tvorivý tím

Réžia

Peter Luptovský Bajaja, Huncút Gašpar, Jahodový kúpeľ
Peter Weinciller Víťaz Janko
Andrej Šoltés Jánošík (straty a nálezy)
Peter Pavlík Víťaz Janko
Peter Kamenský O zlej princeznej, Dlhý nos, Zlatovláska
Mária Fabriková Metamorfózy ženy

Dramaturgia

Juraj Fotul Víťaz Janko
Maroš Krajčovič Jahodový kúpeľ
Peter Kamenský Bajaja
Mária Fabriková Dlhý nos, Metamorfózy ženy

Herci a bábkoherci

Ľudmila Klimková Jánošík (straty a nálezy)
Daniela Rakytová Dlhý nos
Emília Kamenská O zlej princeznej, Jahodový kúpeľ, Metamorfózy ženy, Zlatovláska
Erik Sombathy Jánošík (straty a nálezy)
Martin Rafaj Dlhý nos
Peter Kamenský Bajaja, Jánošík, V.Janko, O zlej princeznej, Dlhý Nos, H.Gašpar, Jah. kúpeľ, Met. ženy, Zlatovláska
Zuzana Motýľová Bajaja
Svetlana Fabriková Dlhý nos
Andrea Krestianová O zlej princeznej, Dlhý nos
Simona Kaščáková Bajaja
Dana Takáčová Dlhý nos
Mária Fabriková Jahodový kúpeľ, Metamorfózy ženy

Scenáristika

Daša Krištofovičová Jánošík (straty a nálezy)
Monika Necpálová Dlhý nos, Zlatovláska
Mária Fabriková Jahodový kúpeľ, Metamorfózy ženy
Emília Kamenská O zlej princeznej, Huncúr Gašpar

Bábky

Jana Pogorielová-Dušová Jánošík (straty a nálezy)
Anton Duša Jánošík (straty a nálezy)
Veronika "Lesana" Renčková Huncút Gašpar, Zlatovláska
Marek Fabrika Bajaja

Scénografia

Zuzana Dobrovičová Jánošík (straty a nálezy), Divadelná záhrada
Marcel Mészároš Víťaz Janko
Petra Mészároš Víťaz Janko

Hudba

Róbert "Ropko" Šimko Dlhý nos
Peter Kamenský Bajaja, Víťaz Janko, O zlej princeznej, Huncút Gašpar, Zlatovláska
Ján Cerovský Metamorfózy ženy

Divadelná technika

Adam Kicko Dlhý nos, Jánošík (straty a nálezy), Zlatovláska
František Krähenbiel Dlhý nos, Metamorfózy ženy
Matej Marko Jahodový kúpeľ, Metamorfózy ženy

Výroba scén

Peter Kamenský st. Jánošík (straty a nálezy), Dlhý nos, Huncút Gašpar, O zlej princeznej, Zlatovláska

Foto

Lukáš Rohárik Jánošík (straty a nálezy)
Marian Kuric Dlhý nos
Miro Holý Jahodový kúpeľ

Video

Ján Čorba Huncút Gašpar, O zlej princeznej, Dlhý nos, Jánošík (straty a nálezy), Metamorfózy ženy
Štefan Kamenský Dlhý nos, Jánošík (straty a nálezy), Huncút Gašpar

Grafika

Samuel Borsík Leto s rozprávkami, Dlhý nos, O zlej princeznej
Helena Bergerová Jánošík (straty a nálezy)
Darina Tutková Jahodový kúpeľ

Produkcia

Veronika Hajdučíková Jánošík (straty a nálezy)
Stanislava Molnárová Huncút Gašpar