Vedenie

Peter Kamenský principál divadla
Emília Kamenská ekonómka, projektový a umelecký manažment
Mária Fabriková výtvarníčka, scenáristka

Tvorivý tím

Réžia

Andrej Šoltés Jánošík (straty a nálezy)
Peter Weinciller Víťaz Janko
Peter Luptovský Huncút Gašpar, Jahodový kúpeľ
Peter Pavlík Víťaz Janko
Peter Kamenský O zlej princeznej, Dlhý nos
Mária Fabriková Metamorfózy ženy

Dramaturgia

Juraj Fotul Víťaz Janko
Maroš Krajčovič Jahodový kúpeľ

Herci a bábkoherci

Ľudmila Klimková Jánošík (straty a nálezy)
Dana Takáčová Dlhý nos
Erik Sombathy Jánošík (straty a nálezy)
Svetlana Fabriková Dlhý nos
Emília Kamenská O zlej princeznej, Jahodový kúpeľ
Martin Rafaj Dlhý nos
Andrea Krestianová O zlej princeznej, Dlhý nos
Daniela Rakytová Dlhý nos

Scenáristika

Daša Krištofovičová Víťaz Janko
Monika Necpálová Dlhý nos

Bábky

Jana Pogorielová-Dušová Jánošík (straty a nálezy)
Anton Duša Jánošík (straty a nálezy)
Veronika "Lesana" Renčková Huncút Gašpar
Marek Fabrika

Scénografia

Zuzana Dobrovičová Jánošík (straty a nálezy)
Marcel Mészáros Víťaz Janko
Petra Mészárošová Víťaz Janko

Hudba

Robo Šimko Dlhý nos
Ján Cerovský Metamorfózy ženy

Divadelná technika

František Krähenbiel Metamorfózy ženy, Dlhý nos
Matej Marko Metamorfózy ženy, Jahodový kúpeľ

Výroba scén

Peter Kamenský st. Jánošík (straty a nálezy), Dlhý nos, Huncút Gašpar, O zlej princeznej

Foto

Lukáš Rohárik Jánošík (straty a nálezy)
Marian Kuric Dlhý nos
Miro Holý Jahodový kúpeľ

Video

Ján Čorba Huncút Gašpar, O zlej princeznej

Grafika

Helena Bergerová Jánošík (straty a nálezy)
Samuel Borsík Dlhý nos, O zlej princeznej
Darina Tutková Jahodový kúpeľ

Produkcia

Veronika Hajdučíková Jánošík (straty a nálezy)
Stanislava Molnárová Huncút Gašpar