Vedenie

Peter Kamenský principál divadla
Emília Kamenská ekonómka, projektový a umelecký manažment
Mária Fabriková výtvarníčka, scenáristka

Tvorivý tím

Réžia

Andrej Šoltés Jánošík (straty a nálezy)
Peter Weinciller Víťaz Janko
Peter Luptovský Huncút Gašpar, Jahodový kúpeľ, Bajaja
Peter Pavlík Víťaz Janko
Peter Kamenský O zlej princeznej, Dlhý nos
Mária Fabriková Metamorfózy ženy

Dramaturgia

Juraj Fotul Víťaz Janko
Maroš Krajčovič Jahodový kúpeľ

Herci a bábkoherci

Ľudmila Klimková Jánošík (straty a nálezy)
Dana Takáčová Dlhý nos
Erik Sombathy Jánošík (straty a nálezy)
Svetlana Fabriková Dlhý nos
Emília Kamenská O zlej princeznej, Jahodový kúpeľ
Martin Rafaj Dlhý nos
Daniela Rakytová Dlhý nos
Andrea Krestianová O zlej princeznej, Dlhý nos
Simona Kaščáková Bajaja
Zuzana Motýľová Bajaja

Scenáristika

Daša Krištofovičová Víťaz Janko
Monika Necpálová Dlhý nos

Bábky

Jana Pogorielová-Dušová Jánošík (straty a nálezy)
Anton Duša Jánošík (straty a nálezy)
Veronika "Lesana" Renčková Huncút Gašpar
Marek Fabrika

Scénografia

Zuzana Dobrovičová Jánošík (straty a nálezy)
Marcel Mészáros Víťaz Janko
Petra Mészárošová Víťaz Janko

Hudba

Robo Šimko Dlhý nos
Ján Cerovský Metamorfózy ženy

Divadelná technika

Adam Kicko Dlhý nos, Jánošík (straty a nálezy)
František Krähenbiel Metamorfózy ženy, Dlhý nos
Matej Marko Metamorfózy ženy, Jahodový kúpeľ

Výroba scén

Peter Kamenský st. Jánošík (straty a nálezy), Dlhý nos, Huncút Gašpar, O zlej princeznej

Foto

Lukáš Rohárik Jánošík (straty a nálezy)
Marian Kuric Dlhý nos
Miro Holý Jahodový kúpeľ

Video

Ján Čorba Huncút Gašpar, O zlej princeznej, Dlhý nos, Jánošík (straty a nálezy)
Štefan Kamenský Dlhý nos, Jánošík (straty a nálezy), Huncút Gašpar

Grafika

Helena Bergerová Jánošík (straty a nálezy)
Samuel Borsík Dlhý nos, O zlej princeznej
Darina Tutková Jahodový kúpeľ

Produkcia

Veronika Hajdučíková Jánošík (straty a nálezy)
Stanislava Molnárová Huncút Gašpar